Telefooncirkel

De telefooncirkel is een groep mensen die elkaar dagelijks belt.

De telefooncirkel is er voor iedereen die behoefte heeft aan regelmatig contact, bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen. Of omdat u minder mogelijkheden heeft om anderen te ontmoeten door uw leeftijd, handicap of ziekte. Het geeft een gevoel van zekerheid als iemand regelmatig informeert of alles in orde is. Vooral als u alleen woont of moeilijk de deur uit kunt.

Een telefooncirkel bestaat uit ongeveer vijf deelnemers. De deelnemers worden iedere morgen (dus ook zaterdagen en zon- en feestdagen) gebeld om te informeren of alles goed is. De telefooncirkels worden gestart vanuit Palet Welzijn.

De telefonist(e) belt deelnemer 1 op; deelnemer 1 belt deelnemer 2 op; enz. De laatste deelnemer van de cirkel belt de telefonist(e) van Palet Welzijn. Op deze wijze weet men dat alles goed is met de deelnemers. Wanneer bij een van de deelnemers de telefoon niet aangenomen wordt, dan wordt direct Palet Welzijn gewaarschuwd. Indien nodig worden vanuit Palet Welzijn maatregelen genomen. Eerst wordt er geïnformeerd wat er aan de hand zou kunnen zijn bij het thuisadres. Wanneer alle pogingen tot het krijgen van contact niet lukken, wordt uiteindelijk de Politie Haaglanden ingeschakeld.

telefooncirkel
Iedere telefooncirkel heeft een eigen gastvrouw. Zij onderhoudt contacten met de deelnemers van haar cirkel. Er vinden regelmatig bijeenkomsten plaats. Deelnemers van de telefooncirkels kunnen elkaar dan ontmoeten.

Iedereen die behoefte heeft om gehoord te worden en bereid is naar anderen te luisteren kan meedoen. Alleenstaanden, maar ook echtparen kunnen hieraan deelnemen. Er is geen leeftijdsgrens. Het is ook mogelijk dat mensen tijdelijk aan een telefooncirkel meedoen, bijvoorbeeld als de partner in het verpleeghuis/ziekenhuis verblijft of als de kinderen op vakantie zijn.

In Zoetermeer zijn de telefooncirkels een samenwerkingsproject van Palet Welzijn, het Nederlandse Rode Kruis en de Stichting Unie van Vrijwilligers.

Wilt u ook meedoen of meer informatie? Neem dan contact op via T. 088 0234233 (lokaal tarief)
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.