Mantelzorgondersteuning

Per 1 mei 2021 is Palet Welzijn onderdeel van het nieuwe samenwerkingsverband in Zoetermeer; inZet. Met negen zorg- en welzijnsaanbieders bieden we hulp en ondersteuning in het hart van de wijk. Onze diensten en activiteiten gaan gewoon door, alleen voortaan onder de naam inZet.
Kijk op www.inzet-indewijk.nl meer informatie.Palet Welzijn heeft voor Midden-Holland een expertisecentrum opgericht voor mantelzorgers en voor iedereen die meer wil weten over mantelzorg: www.mantelzorgcentraal.nl 

Zorgt u langdurig voor een zieke partner, gehandicapt kind, vader of moeder, goede vriend(in) of buur in Zoetermeer? Dan bent u mantelzorger. Palet Welzijn is een professionele organisatie voor mantelzorgers gericht op mantelzorgondersteuning. Bij Palet Welzijn kunt u terecht voor informatie, advies en persoonlijke begeleiding, emotionele steun, het (tijdelijk) overnemen van regeltaken of respijtzorg. Ook jonge mantelzorgers die thuis opgroeien met een langdurig ziek, verslaafd of gehandicapt gezinslid kunnen terecht bij Palet Welzijn.

Wat kan Palet Welzijn voor u betekenen?
Palet Welzijn biedt ondersteuning aan mantelzorgers van alle leeftijden in verschillende situaties. Of u nu zorgt voor een hulpbehoevende ouder, een chronisch zieke partner of een kind met een beperking, wij helpen u graag om deze zorg vol te kunnen houden.

Hoe de zorgsituatie ook is, als mantelzorger komt er vaak veel op u af. Naast de voldoening die het zorgen voor de ander kan geven, kan het ook een hele belasting zijn. Mantelzorgers geven vaak aan hun grenzen te verleggen en raken hierdoor zelf uit balans. Dit kan gevolgen hebben voor hun eigen sociale leven en welbevinden. Een goede balans tussen zorgtaken en bijvoorbeeld werk, gezin en vrije tijd is van groot belang voor het kunnen volhouden van de zorg.

Palet Welzijn ondersteunt mantelzorgers bij het volhouden van hun zorgtaken en hoopt hiermee te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.

Mantelzorgers kunnen bij Palet Welzijn terecht voor:

  • een luisterend oor
  • informatie, tips en adviezen
  • cursussen en themabijeenkomsten
  • ondersteuning, individueel of in groepsverband (lotgenoten)
  • praktische ondersteuning; onder andere door de inzet van vrijwilligers, zoals respijt

Palet Welzijn helpt mantelzorgers de balans te vinden tussen zorgen voor de ander en zorgen voor zichzelf. Palet Welzijn kan vrijwilligers inzetten, die één dagdeel per week de zorgtaak van de mantelzorgers tijdelijk overnemen. Dat geeft de mantelzorger een beetje respijt (tijd voor je zelf).

De ondersteuning door Palet Welzijn voor mantelzorgers is onafhankelijk, kosteloos en vrijblijvend. U heeft geen verwijzing nodig en kunt direct contact met ons opnemen.

Wanneer u zich bij ons laat registreren als “mantelzorger”, kunnen wij op tijdig informeren over ontwikkelingen op het gebied van (mantel)zorg en welzijn. Daarnaast wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van activiteiten bij u in de buurt.

Contact
Mantelzorgcoördinator in Zoetermeer:
Wicorel Koning
T 0800 93 53 45 6
M w.koning@paletwelzijn.nl

Veerle Broer
T 06 27 291 464
M v.broer@paletwelzijn.nl