Dagbesteding Nieuwe Stijl

Per 1 mei 2021 is Palet Welzijn onderdeel van het nieuwe samenwerkingsverband in Zoetermeer; inZet. Met negen zorg- en welzijnsaanbieders bieden we hulp en ondersteuning in het hart van de wijk. Onze diensten en activiteiten gaan gewoon door, alleen voortaan onder de naam inZet.
Kijk op www.inzet-indewijk.nl meer informatie.


Download hier folder Dagbesteding Nieuwe Stijl

  • Als u moeite heeft om op eigen kracht mee te doen aan activiteiten buitenshuis.
  • Als u zich eenzaam voelt en weinig de deur uitkomt.
  • Als u behoefte aan gezelschap heeft
  • Als u (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft bij uw dagelijkse daginvulling.

Dan is Dagbesteding Nieuwe Stijl iets voor u!

De activiteitencoaches en vrijwilligers van Palet Welzijn ontvangen u in het activiteitencentrum en ondersteunen u bij het kiezen van zinvolle activiteiten, afgestemd op uw interesses en mogelijkheden. U leert nieuwe mensen kennen en samen met de activiteitencoach werkt u aan het versterken van uw ondersteuningsnetwerk. Zodat u – als het erop aan komt – weet bij wie u terecht kunt. Palet Welzijn biedt Dagbesteding in het Dienstencentrum Albrandswaard in Zoetermeer. Dagbesteding Nieuwe Stijl is een voorziening uit de WMO gelden van de gemeente, wij nemen een lichte toets af om te beoordelen of deze vorm van dagbesteding passend is of dat er nog andere mogelijkheden zijn voor passende activiteiten.

Dagbesteding nieuwe stijl

Neem voor meer informatie en actuele prijzen contact op met Elly Hengeveld M e.hengeveld@paletwelzijn.nl T 088 02 34 242.