Signalerend huisbezoek

Bij signalerend huisbezoek geven we informatie aan inwoners van 75 jaar en ouder over voor hen relevante voorzieningen in de gemeente. Daarnaast verzamelen we informatie over inwoners van 75 jaar en ouder met betrekking tot gezondheid, wonen, zorg- en dienstverlening, financiën en sociale contacten.

De ouderen (75 jaar en ouder) die dit wensen, krijgen thuis bezoek van een speciaal opgeleide vrijwilliger. Tijdens dit bezoek krijgen ouderen informatie over de plaatselijke voorzieningen. We kijken samen naar de mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Met behulp van een uitgebreide vragenlijst stellen we vragen over gezondheid, wonen, mobiliteit, financiën, behoefte aan zorg- en dienstverlening, tijdsbesteding en contacten.

Op verzoek van de oudere laten we relevant foldermateriaal achter. Ook kan de oudere aangegeven of er een vervolgactie nodig is in de vorm van nadere informatie en/of advies door een beroepskracht. Een voorbeeld hiervan is de ouderenadviseur. Het is ook mogelijk om telefonisch informatie en advies te verkrijgen.

Meer informatie?
Palet Welzijn is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur, T 0800 9359456 (gratis).