Platform Eenzaamheid Ouderen

Eenzaamheid doorbreken….
Eenzaamheid. U kiest er niet voor, maar het overkomt mensen wel. Iedereen kent dat gevoel. Er alleen voor staan, is voor iedereen weer anders. Het kan zijn dat u al lang eenzaam bent, maar er nu genoeg van hebt. Maar eenzaamheid kan ook plotseling komen. Bijvoorbeeld na een ongeluk, het krijgen van een handicap, het overlijden van de partner of na een scheiding.

Sommige mensen lijden zwaar onder eenzaamheid. De kans bestaat dat ze minder goed voor zichzelf zorgen. Eenzame mensen vinden het vaak lastig om over hun eenzaamheid te praten.

In Waddinxveen bestaat het platform eenzaamheid ouderen. Het platform richt zich specifiek op de groep ouderen. Partijen uit de ouderenzorg, welzijn en diverse vrijwilligersdiensten spreken met elkaar. Informatie over activiteiten en ander passend aanbod voor eenzame ouderen in de wijk wordt uitgewisseld. De partijen weten van elkaars diensten en mogelijkheden. Doordat de lijntjes kort zijn, kunnen we samen sneller ondersteuning bieden.

Wat kunt u doen als u het vermoeden hebt dat iemand eenzaam is? Bel of mail een van de contactpersonen. Zij gaan in gesprek en proberen een passend aanbod te vinden.

Wijkverpleegkundigen:
Pauline Dröge, Plicare
T 06 30 38 30 40
E pauline.droge@plicare.nl

Krista de Vries of Marja van Zoest, Buurtzorg
T 06 23 71 13 96
E waddinxveenzuid@buurtzorgnederland.com

Ouderenadviseur:
Antoinette in ’t Hout, Palet Welzijn
T 088 02 34 216
E a.inthout@paletwelzijn.nl