Mantelzorg

Zorgt u langdurig voor een zieke partner, gehandicapt kind, vader of moeder, goede vriend(in) of buur? Dan bent u mantelzorger. Palet Welzijn is een professionele organisatie voor mantelzorgers. Bij Palet Welzijn kunt u terecht voor informatie, advies en persoonlijke begeleiding, emotionele steun, het (tijdelijk) overnemen van regeltaken of respijtzorg. Ook jonge mantelzorgers die thuis opgroeien met een langdurig ziek, verslaafd of gehandicapt gezinslid kunnen terecht bij Palet Welzijn.

Speciaal voor de mantelzorger is een blog met actuele website : www.mantelzorgcentraal.nl. daar vindt u ook onze laatste nieuwsbrief.

mantelzorg

Voor elkaar zorgen is toch vanzelfsprekend?
Het geven van mantelzorg wordt vaak gezien als iets vanzelfsprekends. Er is vaak geen keus. Een kind blijkt gehandicapt, een vader gaat dementeren, een partner krijgt een chronische ziekte, een vriend krijgt een hersenbloeding of een buurvrouw wordt slecht ter been. Het kan iedereen overkomen. Het is heel normaal om een ander een handje te helpen en het geeft vaak veel voldoening. Maar wanneer de zorg intensief en langdurig is, kan het erg zwaar worden. Het kan ook veel invloed hebben op je eigen leven. Het combineren van mantelzorg met een baan, de zorg voor andere familieleden, de opvoeding van kinderen of vrijetijdsbesteding blijkt vaak lastig te zijn.

Overbelasting voorkomen
Om te voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt, is het fijn als de mantelzorger de zorg af en toe aan iemand kan overdragen. Het is ook prettig als er ondersteuning gegeven kan worden bij het regelen ( ordenen ) van allerlei praktische zaken. De mantelzorgcoördinator kan u hierbij helpen.

Mantelzorgers kunnen bij Palet Welzijn terecht voor:
• een luisterend oor
• informatie, tips en adviezen
• cursussen en themabijeenkomsten
• ondersteuning, individueel of in groepsverband (lotgenoten)
• praktische ondersteuning; onder andere door de inzet van vrijwilligers, zoals respijt.

Palet Welzijn helpt mantelzorgers de balans te vinden tussen zorgen voor de ander en zorgen voor zichzelf. Palet Welzijn kan vrijwilligers inzetten, die één dagdeel per week de zorgtaak van de mantelzorgers tijdelijk overnemen. Dat geeft de mantelzorger een beetje respijt( tijd voor je zelf).

Kosten
De ondersteuning door Palet Welzijn voor mantelzorgers is onafhankelijk, kosteloos en vrijblijvend. U heeft geen verwijzing nodig en kunt direct contact met ons opnemen.

Contact
De mantelzorgcoördinator in Waddinxveen werkt nauw samen met alle organisaties die betrokken kunnen zijn rondom degenen waarvoor u zorgt. Zo blijven de lijntjes kort en is er snel een eerste contact gemaakt. Ook is zij actief in de regio om haar netwerk en kennis te verbreden. Veel activiteiten worden gezamenlijk en regionaal georganiseerd. Zo kunnen mantelzorgers uit Waddinxveen ook deel nemen aan de bijeenkomsten in Gouda en andersom.

Mantelzorgcoördinator:
Daniëlle Schipper
T 088 02 34 226
E d.schipper@paletwelzijn.nl

Anne Frank Centrum
Jan van Bijnenpad 1 te Waddinxveen
Heeft u behoefte aan een gesprek of advies, dan kunt u ook altijd bellen voor een afspraak.