Dagbesteding Nieuwe Stijl

  • Als u moeite heeft om op eigen kracht mee te doen aan activiteiten buitenshuis.
  • Als u zich eenzaam voelt en weinig de deur uitkomt.
  • Als u behoefte aan gezelschap heeft
  • Als u (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft bij uw dagelijkse daginvulling.

Dan is Dagbesteding Nieuwe Stijl iets voor u!

De activiteitencoaches en vrijwilligers van Palet Welzijn ontvangen u in het activiteitencentrum en ondersteunen u bij het kiezen van zinvolle activiteiten, afgestemd op uw interesses en mogelijkheden. U leert nieuwe mensen kennen en samen met de activiteitencoach werkt u aan het versterken van uw ondersteuningsnetwerk. Zodat u – als het erop aan komt – weet bij wie u terecht kunt. Palet Welzijn biedt Dagbesteding in het Anne Frank Centrum in Waddinxveen. Wij rekenen een geringe eigen bijdrage voor consumpties en verenigingslidmaatschap.

Dagbesteding nieuwe stijl

Neem voor meer informatie en actuele prijzen contact op met Arianne of Miranda T 06 53 666 458