Palet Welzijn

Palet Welzijn biedt een kleurrijk palet aan activiteiten, diensten en ondersteuning om op eigen kracht mee te doen in de samenleving. U staat hierbij niet alleen, maar in een netwerk van buren, familie of vrienden. Palet Welzijn biedt daarbij de juiste ondersteuning op maat. Wij zijn in de wijken aanwezig om ondersteuning te bieden om de belastbaarheid van mantelzorgers in balans te houden en het isolement onder kwetsbare burgers te voorkomen.

Palet Welzijn werkt nauw samen met vitale ouderen, vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de participatie van deze bijzondere mensen, maken zij deel uit van de maatschappij en doen zij er toe. Palet Welzijn heeft veel samenwerkingsverbanden met andere maatschappelijke organisaties en gemeenten.

Wilt u meer informatie over Palet Welzijn? Dan kunt u contact met ons opnemen op 0800-935 945 6 (gratis) of een e-mail sturen naar info@paletwelzijn.nl.

palet welzijn

Klanttevredenheidsonderzoek

Vanzelfsprekend streven wij ernaar onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om een goed beeld te krijgen van de tevredenheid van onze cliënten voeren we met regelmaat klanttevredenheidsonderzoeken uit voor onze verschillende diensten. Uitkomsten van de deze onderzoeken bieden ons inzicht in de mogelijkheden om onze diensten verder te verbeteren.

In 2019 hebben we tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd voor de diensten Administratieve Ondersteuning, Signalerend Huisbezoek en de Telefooncirkel.

De dienst Administratieve Ondersteuning wordt gewaardeerd met een 8,1. Er worden overwegend opmerkingen gemaakt waaruit blijkt dat de cliënten blij en tevreden zijn over deze dienst. De enkele verbeterpunten die worden benoemd hebben betrekking op de specifieke situatie van de cliënt. Er kwamen geen overkoepelende thema’s naar voren.

Het signalerend huisbezoek ontvangt van de cliënten een 7,8. Het huisbezoek wordt als prettig, gezellig en informatief ervaren. Meerdere cliënten geven aan dankzij het signalerend huisbezoek  in contact te zijn gekomen met diensten of instanties waar ze veel baat bij hebben. Suggesties ter verbetering worden gedaan op het gebied van de opvolging van het huisbezoek en de schriftelijke informatievoorziening.

De telefooncirkel wordt gewaardeerd met een 9,1. Het merendeel van de cliënten geeft aan deel te nemen aan de telefooncirkel vanwege zowel de veiligheid als de sociale contacten.

De uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek worden besproken in de teams. Er wordt gekeken wat goed gaat en waar mogelijkheden zijn voor verbetering.