Mantelzorg

mantelzorg

Zorgt u langdurig voor een zieke partner, gehandicapt kind, vader of moeder, goede vriend(in) of buur? Dan bent u mantelzorger. Palet Welzijn is een professionele organisatie voor mantelzorgers. Bij Palet Welzijn kunt u terecht voor informatie, advies en persoonlijke begeleiding, emotionele steun, het (tijdelijk) overnemen van regeltaken of respijtzorg. Ook jonge mantelzorgers die thuis opgroeien met een langdurig ziek, verslaafd of gehandicapt gezinslid kunnen terecht bij Palet Welzijn.

Speciaal voor de mantelzorger is een blog met actuele website: www.mantelzorgcentraal.nl. daar vindt u ook onze laatste nieuwsbrief.

Hoe de zorgsituatie ook is, als mantelzorger komt er vaak veel op u af. Naast de voldoening die het zorgen voor de ander kan geven, kan het ook een hele belasting zijn. Mantelzorgers geven vaak aan hun grenzen te verleggen en raken hierdoor zelf uit balans. Dit kan gevolgen hebben voor hun eigen sociale leven en welbevinden. Een goede balans tussen zorgtaken en bijvoorbeeld werk, gezin en vrije tijd is van groot belang voor het kunnen volhouden van de zorg. Palet Welzijn ondersteunt mantelzorgers bij het volhouden van hun zorgtaken en hoopt hiermee te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.

Wanneer bent u Mantelzorger?

Zorgt u langdurig voor een zieke partner, gehandicapt kind, vader of moeder, goede vriend(in) of buur? Dan bent u mantelzorger. Palet Welzijn is een professionele organisatie voor mantelzorgers. Bij Palet Welzijn kunt u terecht voor informatie, advies en persoonlijke begeleiding, emotionele steun, het (tijdelijk) overnemen van regeltaken of respijtzorg. Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn termen die vaak door elkaar gehaald worden. Toch zijn het verschillende dingen.

Mantelzorg overkomt je

Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen de zorg niet zomaar beëindigen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Voor vrijwilligerswerk kies je.

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Vrijwilligers zorgen een afgebakende tijd (bijvoorbeeld een dagdeel per week) voor iemand. Zij kunnen de zorg op eigen initiatief beëindigen. Vrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen

Overbelasting voorkomen

Om te voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt, is het fijn als de mantelzorger de zorg af en toe aan iemand kan overdragen. Het is ook prettig als er ondersteuning gegeven kan worden bij het regelen (ordenen)van allerlei praktische zaken. De mantelzorgcoördinator kan u hierbij helpen.

Palet Welzijn helpt mantelzorgers de balans te vinden tussen zorgen voor de ander en zorgen voor zichzelf. Palet Welzijn kan vrijwilligers inzetten, die één dagdeel per week de zorgtaak van de mantelzorgers tijdelijk overnemen. Dat geeft de mantelzorger een beetje respijt (tijd voor je zelf).

Palet Welzijn pleit voor een goede registratie van mantelzorgers

Palet Welzijn probeer in samenwerking met de gemeenten waar zij werkzaam is de mantelzorgers zo goed mogelijk te registreren. Registratie leidt tot een beter zicht op het aantal mantelzorgers, verbetering van de informatie aan mantelzorgers en verwijzing naar andere organisaties. Ook kan het ondersteuningsaanbod in de regio beter worden afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers. Het aantal overbelaste mantelzorgers bedraagt volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau nu al ruim 450.000. Door onvoldoende ondersteuning dreigt het aantal overbelaste mantelzorgers nog verder te groeien .

Ondernemers, werkgevers en de werkende mantelzorger.

Stelt u zich voor….. Het is 2025. Er zijn veel mensen aan het werk in 2025 en dat is goed voor de economie. De gemiddelde werknemer is ouder, want Nederland vergrijst. Op dit moment zorgt 1 op de 8 werknemers naast een betaalde baan ook intensief voor een familielid, vriend of naaste. Gelukkig hebben de overheid, wetgevers, sociale partners en werkgevers hun verantwoordelijkheid genomen om mensen duurzaam inzetbaar te houden. Palet Welzijn kan u hier passend bij ondersteunen en adviseren

Zorgen voor een naaste met psychische problemen

De dagelijkse zorg voor een familielid vriendin, of naaste buur met een psychisch probleem is vaak heel intensief. GGZ Midden Holland en Palet Welzijn bieden handvatten aan mensen die zorgen voor een naaste met psychische problemen. Op die manier kunt u de zorg voor uw naaste beter aan. Meer informatie vindt u op de website: GGZ familie en naasten

Wat kan Palet Welzijn voor u betekenen?

Palet Welzijn biedt ondersteuning aan mantelzorgers van alle leeftijden in verschillende situaties. Of u nu zorgt voor een hulpbehoevende ouder, een chronisch zieke partner of een kind met een beperking, wij helpen u graag om deze zorg vol te kunnen houden.