Kracht&Co

KenC-logo-80px

Kracht&Co is een samenwerking van de organisaties Vierstroom Hulp Thuis, Palet Welzijn, Avicen Midden Holland en Mika Thuiscoach. Kracht&Co is gericht op het ondersteunen van ouderen zodat zij zo lang en zo fijn mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en leven. Dit doet Kracht&Co door persoonlijke aandacht, een aanpak op maat, samenwerking en met inzet van bestaande voorzieningen in de buurt. Kracht&Co is onafhankelijk en werkt nauw samen met andere organisaties en dienstverleners op het gebied van welzijn, zorg, wonen en financiën.

Kracht&Co helpt u met organiseren van uw leven, zodat u weer uw eigen gang kunt gaan. De ouderenadviseur van Kracht&Co gaat samen met u een oplossing vinden voor uw vraag. Kracht&Co is onafhankelijk en werkt nauw samen met andere organisaties en dienstverleners op het gebied van welzijn, zorg, wonen en financiën. Behalve ouderen kunnen ook familieleden en mantelzorgers terecht bij Kracht&Co. Kracht&Co houdt rekening met diversiteit in taal en cultuur en begrijpt hoe belangrijk dat is voor de kwaliteit van uw leven.

Wanneer u bent doorverwezen, kunt u contact opnemen met onze ouderenadviseur voor een eerste gesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt u samen de situatie en maakt u een plan van aanpak met als doel om alles weer op orde te krijgen. U heeft de keuze uit verschillende arrangementen. Samen met de ouderenadviseur kijkt u hoe u dit zo optimaal mogelijk kunt gebruiken.

Mantelzorgers en familieleden worden hier actief bij betrokken. Ook kunnen mantelzorgers ervoor kiezen om ondersteuning te krijgen die gericht is op hun situatie.

Kracht&Co biedt verschillende manieren van ondersteuning, zoals:

  1. Structuur aanbrengen in het dagelijkse leven en weer rust en regelmaat krijgen;
  2. Het huishouden beter organiseren;
  3. De financiën op orde krijgen;
  4. De sociale contacten in uw omgeving versterken;
  5. Een betere balans in de verdeling van taken thuis;
  6. Ondersteuning die rekening houdt met diversiteit in taal en cultuur;
  7. Ondersteuning voor mantelzorgers en familie

Voor meer informatie over Kracht&Co klik hierKenC-logo-80px