Gouda

goudaweb

Activiteiten in Gouda

  • Mantelzorgondersteuning: Palet Welzijn ondersteunt mantelzorgers om er voor te zorgen dat zij niet overbelast raken. Men kan bij onze mantelzorgcoördinatoren terecht voor een luisterend oor, themabijeenkomsten, lotgenotencontact, praktische hulp en respijtzorg.
  • Verbinden en contact: senioren komen met elkaar in contact rond een gezamenlijke interesse of hobby.
  • Zorg Vrijwilligers: voor welzijnsvragen die niet door professionals ingevuld kunnen worden, bekijkt Palet Welzijn of er geschikte vrijwilligers zijn.
  • Welzijn op recept: door het ontwikkelen van welzijnsrecepten voor huisartsen hopen we op vermindering van medicijnen en zorg.