Gouda

Activiteiten in Gouda

  • Mantelzorgondersteuning: Ons expertisecentrum Mantelzorgcentraal ondersteunt mantelzorgers om er voor te zorgen dat zij niet overbelast raken. Mantelzorgers kunnen bij onze mantelzorgcoördinator terecht voor een luisterend oor, themabijeenkomsten, lotgenotencontact, praktische hulp en respijtzorg.
  • In Gouda werkt Mantelzorgcentraal nauw samen met het Sociaal Team Gouda. Bij het Sociaal Team Gouda kunnen mantelzorgers terecht voor advies en persoonlijke begeleiding, emotionele steun of respijtzorg.
  • Verbinden en contact: senioren komen met elkaar in contact rond een gezamenlijke interesse of hobby.
  • Zorg Vrijwilligers: voor welzijnsvragen die niet door professionals ingevuld kunnen worden, bekijkt Palet Welzijn of er geschikte vrijwilligers zijn.
  • Welzijn op recept: door het ontwikkelen van welzijnsrecepten voor huisartsen hopen we op vermindering van medicijnen en zorg.