Signalerend huisbezoek

Bij signalerend huisbezoek geven we informatie aan inwoners van 75 jaar en ouder over voor hen relevante voorzieningen in de gemeente. Daarnaast verzamelen we van informatie over inwoners van 75 jaar en ouder met betrekking tot hun gezondheid, wonen, zorg- en dienstverlening, financiën en sociale contacten.

De 75-plussers, die dit wensen, worden thuis bezocht door een speciaal opgeleide vrijwilliger. Tijdens dit bezoek worden ouderen geïnformeerd over de plaatselijke voorzieningen en mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Met behulp van een uitgebreide vragenlijst worden vragen gesteld over gezondheid, wonen, mobiliteit, financiën, behoefte aan zorg- en dienstverlening, tijdsbesteding en contacten.