Blog

9 nov 2014

Gymlessen voor minder mobiele senioren

In buurtcentrum “de Vlieger” zijn er in november open lessen gymnastiek voor minder mobiele senioren.

De lessen worden door een bevoegd docente gegeven op woensdag van 10.00 tot 11.00 uur
Buurtcentrum de Vlieger
Groenblauwlaan 133 te Zoetermeer.

U kunt geheel vrijblijvend een keer meedoen, vooraf aanmelden hoeft niet.

Voor meer informatie kunt u bellen met
Mieneke Reeuwijk
Coördinator Activiteiten
T. 088 0234 245 of mail naar M.Reeuwijk@paletwelzijn.nl

4 nov 2014

€500,- voor voedselbank Zoetermeer

“Vol trots hebben Ruud van Ginkel en André Zappeij, beheerders van wijkrestaurants Meerzicht en De Leyens, een cheque van €500,- kunnen overhandigen aan de Voedselbank Zoetermeer.

Mw.Nel Hoogeveen heeft dit bedrag zichtbaar verrast in ontvangst genomen.

Op de “burendag” in de Leyens en de “internationale dag van de ouderen” in Meerzicht is een gratis diner aangeboden aan senioren in de wijk. Onder het mom van “eten voor eten” konden de gasten na afloop een vrijwillige bijdrage doneren ten behoeve van de Voedselbank en dat heeft dit mooie bedrag opgeleverd.

De beide restaurants zijn een belangrijke ontmoetingsplaats voor bewoners in en rondom de wijk.
Deelnemers aan verschillende activiteiten komen vaak voor een kopje koffie en/of maken gebruik van het voordelige keuzemenu voor lunch of diner.

Voor meer informatie over de activiteiten van de beide wijkrestaurants kunt u contact opnemen met Palet Welzijn 0800-9359456.

4 nov 2014

Mantelzorgcafé: Kennismaken met Yoga

Mensen die langdurig zorgen voor een partner, ouder, kind vriend of goede buur, hebben vaak weinig gelegenheid om stil te staan bij hun eigen gezondheid. In dit mantelzorgcafé willen we u kennis laten maken met Hatha-Yoga. Dit is een vorm van Yoga waarbij de nadruk ligt op lichamelijke houdingen. Door deze Yoga is men in staat om beter in balans te blijven en kan men leren om gemakkelijker te ontspannen. Het is voor iedereen mogelijk om aan deze middag deel te nemen.

U bent van harte welkom op woensdag 12 november van 13.30 tot 15.00 uur
Activiteitencentrum ‘De Rotonde’, Zuidhoef 138 in Gouda.
Makkelijk zittende kleding wordt aangeraden.

Zoals gebruikelijk is er gelegenheid om andere mantelzorgers te ontmoeten en te spreken.
Ook zijn de coördinatoren mantelzorg van Palet Welzijn aanwezig aan wie u vragen kunt stellen.

Er zijn geen kosten aan verbonden.
Graag vooraf aanmelden bij Anne-Marieke 088 0234222 of Danielle 088 0234221 (lokaal tarief).
Mailen mag ook d.schipper@paletwelzijn.nl

31 okt 2014

Jeugdhulp, Zorg en Werk, er gaat wat veranderen!

Informatiekrant over veranderingen in de zorg en ondersteuning per 1 januari 2015

Deze week valt er bij alle huishoudens in Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas een infomatiekrant in de brievenbus.
Deze krant is gemaakt om inwoners te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van zorg en ondersteuning. Daarnaast is de krant ook gemaakt om inwoners bewust te maken van de verandering: hoe meer een beroep wordt gedaan op hun eigen mogelijkheden, en die samen met hun directe omgeving. In de krant staan voorbeeldverhalen om inwoners te inspireren; of ze nu cliënt of (nog) geen cliënt zijn.

Hieronder vindt u een link naar de informatiekranten van Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas
Klik hier voor de Informatiekrant over veranderingen in de zorg en ondersteuning per 1 januari 2015

28 okt 2014

Dansen met kleinkinderen

“’We maken een kringetje van opa’s en van oma’s’’
Dinsdag 18 november starten we met de cursus “Dansen met kleinkinderen” voor u en uw kleinkind(eren) t/m 3 jaar. De cursus duurt 4 weken.

Bent u opa of oma en zoekt een gezellige laagdrempelige activiteit met uw kleinkind?
Kom dan samen dansen, bewegen en zingen op bekende en nieuwe liedjes.

De eerste les is gratis ter introductie, daarna €5,00 per les.
Bij voldoende interesse krijgt deze workshop een vervolg in januari.

Doe vrijblijvend mee met uw kleinkind(eren) op dinsdag 18 november van 9:30 uur – 10:30 uur.
De activiteit vindt plaats in recreatiezaal Oosterheemplein 156, Zoetermeer

Of voor meer informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot
Christa Tas Coördinator Activiteiten T. 088 0234244 M. c.tas@paletwelzijn.nl of 0800-9359456