Blog

15 aug 2014

Tekenen en schilderen voor senioren in Albranswaard

In wooncomplex ‘Albrandswaard’ zijn er lessen tekenen en schilderen. In beide groepen is vanaf september weer plaats voor nieuwe leden.

De lessen zijn op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur(schilderen) en van 15.00 tot 17.00 uur (tekenen).
Voor meer informatie kunt u bellen met Sabine Wendling, coördinator activiteiten Palet Welzijn, 088 0 234 242 of s.wendling@paletwelzijn.nl
 
Beginners worden wegwijs gemaakt in het omgaan met materiaal, techniek, kleur en compositie. Gevorderden worden gestimuleerd tot verdieping en experimenteren.
Ervaring of bijzondere aanleg is niet noodzakelijk. Het maken van persoonlijke boeiende werkstukken is voor iedereen bereikbaar.
 
Onderwerpen zijn de natuur en de seizoenen, voorwerpen met een persoonlijke geschiedenis, landschappen en portretten.
Verhalen en gedichten, werk van oude meesters en moderne kunstenaars vormen een onuitputtelijke bron van inspiratie.
Rond aangeboden thema’s wordt u individueel begeleid om tot een eigen invulling te komen.
 
In een ontspannen sfeer kunt u tekenen met houtskool, inkt, pastelkrijt en kleurpotlood of schilderen met aquarelverf, acryl en pastel, afdrukken van zelfgemaakte linoleumsneden.

15 aug 2014

Inloopmiddag voor mantelzorgers in Waddinxveen

In Waddinxveen starten Palet Welzijn en Aurelia inloopmiddagen voor mantelzorgers die een dierbare hebben verloren. Tijdens een  kopje thee of koffie, bieden wij een luisterend oor en de gelegenheid om  ervaringen uit te wisselen. De eerste bijeenkomst is woensdagmiddag 3 september van 13.30 uur tot 15.00 uur in de bibliotheek ruimte in het Anne Frank Centrum, Jan van Bijnepad 1.

U bent van harte welkom en kunt zo binnen lopen. Ivy George van Aurelia 06 40 39 05 69 en Lianne Engelen van Palet Welzijn zullen deze middag  aanwezig zijn.
 
Wij kunnen ons voorstellen dat er na het geven van zoveel zorg, een periode van verdriet is aangebroken met gevoelens van gemis. Na het, veelal intensief zorgen, bent u mantelzorger af.
De invulling die u als mantelzorger had aan zorgtaken valt ook weg en maakt dat u weer een nieuwe balans moet vinden.

Vandaar dat wij willen gaan starten met, voorlopig 4 bijeenkomsten. Iedere eerste woensdagmiddag van de maand.
De  thuiszorgorganisaties Buurtzorg en Vierstroom hebben zich inmiddels ook bij ons aangesloten.

15 aug 2014

Fotografie voor senioren in Oosterheem

Elke eerste dinsdag van de maand komen de leden van de fotogroep bij elkaar in de Recreatieruimte Oosterheem Centrum, Oosterheemplein 156. Er is weer ruimte voor nieuwe leden. 

Veel kennis is niet vereist, wel de animo om “iets meer uit het toestel te halen”.
Kom eens langs of neem contact op met de activiteitencoördinator van Palet Welzijn in Oosterheem,  e-mail c.tas@paletwelzijn.nl
of met de coördinator van de Fotogroep Oosterheem  Jan Mank 079 351 002 3, e-mail janmank2@gmail.com.

De fotogroep Oosterheem is al actief sinds 2010. Het doel is om op een ontspannen wijze en onder deskundige begeleiding ervaringen te delen en kennis te vergroten op fotografisch gebied

15 aug 2014

Bridgen weer gestart in Seghwaert

Dinsdag 26 augustus van 19.30 tot 22.30 uur in recreatiezaal Petuniatuin, Petuniatuin 7a.

Er wordt gespeeld in 2 lijnen.
De voordelen van deze gezelligheidsvereniging:
· Een jaarcontributie van slechts 32,50 euro. 
· Houders van de Zoetermeerpas kunnen de contributie voldoen met een coupon uit hun pas.
· De vereniging doet haar uiterste best seniorleden, die in de avonduren liever niet alleen over straat gaan, op te halen en thuis te brengen.

Geen enkele reden dus om niet te gaan bridgen.
 
Voor nadere informatie: Els Haremaker 079 342 251 6 of elsharemaker@ziggo.nl
Otto Knoppers 06 51 81 56 06 of o.knoppers@planet.nl
 
Ook kunt u zich voor informatie en aanmeldingen wenden tot Christa Tas 088 0 234 244 c.tas@paletwelzijn.nl of 0800 9 359 456

15 aug 2014

Uitnodiging voor jongeren die opgroeien met zorg

Vanuit Palet Welzijn Mantelzorgondersteuning organiseren  we op 10 september van 16.00 tot 18.00 uur een gezellige middag voor jongeren tussen de 10 en 16 jaar die opgroeien in een thuissituatie waarin zorg is, bijvoorbeeld voor een zieke moeder, een gehandicapte zus, een broer met autisme, een verslaafde vader of anders.  Deze jongeren worden ook wel  “Jonge Mantelzorgers” genoemd. Ze  hebben vaak meer aan het hoofd dan andere jongeren. Ze gaan misschien wel mee op bezoek aan artsen,  doen  extra taken zoals dagelijkse boodschappen  of  maken zich  zorgen over een ziek familielid.

Graag willen we hen uitnodigen om samen met hun vrienden wat leuks te gaan doen.
 
Op woensdagmiddag 10 september van 16.00 tot 18.00 uur willen we met deze jongeren, samen met hun vrienden bowlen en aansluitend een hapje eten. Ken jij  of ben jij een “Jonge Mantelzorger” dan horen wij graag van je. Aanmelden voor deze  middag kan tot 4 september!

Voor aanmelding,  maar ook voor informatie over mantelzorg of vragen over deze en andere activiteiten  kunt u terecht bij  Anne-Marieke van Gameren, coördinator mantelzorgondersteuning. Mail naar a.vangameren@paletwelzijn.nl of bel naar 088 0 234 222. Het algemene nummer van Palet Welzijn 0800 935 945 6