Blog

19 jan 2015

Engelse les in de wijk Buytenwegh-de leyens

Engels is bij uitstek een taal om u verstaanbaar te maken in bijna alle landen.

Vanaf dinsdag 3 februari van 13.30 tot 15.00 uur organiseert Palet Welzijn “Engels voor senioren”.

De cursus voor beginners bestaat uit 15 lessen van 1,5 uur, en worden gegeven door een docent Engels.
De cursus kost €35,- en wordt gegeven in het dienstencentrum Gondelkade, Gondelkade 33 te Zoetermeer.

Opgeven voor deze cursus kan tot 26 januari.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met via o.haasnoot@paletwelzijn.nl of T. 088 0234243.

15 jan 2015

Mantelzorgcafé Zoetermeer

Dinsdag 20 januari organiseert Palet Welzijn het eerste Mantelzorgcafé van 2015.
Locatie: Lunchcafé de Zoetelaar, Dorpsstraat 99, 2712 AE te Zoetermeer (de zaal achterin)
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur

Het onderwerp is “doen mijn gevoelens ertoe…”.
Samen met Jeanne van der Huure zullen we verdieping zoeken, nadat dit onderwerp in november eerder ter sprake is geweest. Was u de vorige keer niet in de gelegenheid om te komen, dan bent u toch van harte welkom. De bijeenkomsten zijn afzonderlijk te volgen.

In het Mantelzorgcafé kunt u aan de hand van een thema in informele sfeer informatie opdoen en leren van anderen, die net zoals u langdurig en/of intensief voor iemand zorgen. Hebt u deze mantelzorg bijeenkomsten wel eens bezocht? Dan kent u de waarde van deze gelegenheid om ook even op deze manier tijd te nemen voor uzelf. Spreekt het onderwerp u aan en wilt u graag andere mantelzorgers ontmoeten, dan zien wij u graag bij het Mantelzorgcafé!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Wicorel Koning: 088 0234223 of Ank Stout: 088 0234224

15 jan 2015

Workshop voor mantelzorgers “Zeg het met poëzie”

Vrijdag 30 januari zal Albert Dorrestein, beeldend kunstenaar en dichter, samen met u gaan dichten. Deelnemers aan de workshop ontvangen behalve een mapje met werkmateriaal ook een speciaal voor hen geschreven gedicht dat in het teken staat van hun rol als mantelzorger.

Aanvang: 10.00 uur tot 12.00 uur. De workshop wordt gehouden in het
Locatie: Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen.

Graag opgeven vóór 30 januari bij Lianne.
Dit kan persoonlijk via l.engelen@paletwelzijn.nl of 088 0234 226
maar ook via info@paletwelzijn.nl

Als mantelzorger kunt u niet om het gebruik van taal heen. Taal is een mooi middel om te gebruiken bij het weergeven van ervaringen en emoties. Bij gedichten kunt u dat ook nog eens heel beknopt doen, al of niet in combinatie met rijm. Aan de hand van voorbeelden wordt getoond hoe u met simpele middelen zelf een persoonlijk gedicht kunt maken. Ieder van u is in staat om dat op zijn eigen manier te doen. In de workshop gaat u onder begeleiding daarmee aan de slag, waarbij u zelf kunt kiezen voor bestaande dichtvormen, zoals haiku of een elfje, of voor een vrije versvorm waarbij u geen rijm toepast. Aan het einde van de workshop heeft elke deelnemer minimaal één eigen gedicht geschreven.

Indien u nog gebruik wilt maken van het stamppottenbuffet dan kan dat.
Hiervoor dient u zich aan te melden bij M.Postma: 088-0234247 tot en met 26 januari. De kosten hiervan bedragen € 6,50.
Het buffet vindt uiteraard plaats in het Anne-Frankcentrum.

9 jan 2015

Kertsdiner Palet Welzijn haalt krant

Christa 001

3 jan 2015

Kijken naar Kunst

Palet Welzijn start op donderdagochtend 22 januari een nieuwe serie van 8 lezingen “kijken naar kunst” in het Anne Frank Centrum, Waddinxveen .

Het thema van deze lezingen: “De beroemdste kunstenaars uit de Kunstgeschiedenis”.

Elke lezing is gewijd aan twee kunstenaars, die soms een boeiend contrast vormen of elkaar juist aanvullen.
Hierbij komen aspecten aan bod als tijdsbeeld, opleiding, werkwijze, stijlkenmerken, persoonlijkheid, relatie met opdrachtgevers, leermeesters, tijdgenoten en leerlingen.

Het programma is op te vragen via seniorenwerk.waddinxveen@paletwelzijn.nl of via 088 0234 247