Recreatieve dagbesteding gaat door, vrije inloop stopt

7 nov 2020

Recreatieve dagbesteding gaat door, vrije inloop stopt

Op 3 november werd onder andere aangekondigd dat wijk- en buurtcentra de komende twee weken dicht moeten. Hierover zijn veel vragen, bijvoorbeeld gaat de dagbesteding of de open tafel dan ook niet door?

Dagbesteding gaat door

Dagbesteding is van essentieel belang voor kwetsbare doelgroepen, ouderen én mantelzorgers. En het draagt bij aan het ontlasten van de zorg. Daarom gaat onze dagbesteding, uiteraard met 1,5 meter afstand en volgens de RIVM-richtlijnen, zoveel mogelijk door. Dit is ook bevestigd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wat betekent dit?

Wijk- en buurtcentra zoals die van Palet Welzijn die algemeen toegankelijk zijn (vrije inloop) voor bewoners van een gemeente moeten inderdaad dicht. Maar besloten en georganiseerde dagbestedingsactiviteiten voor kwetsbare doelgroepen kunnen hier wel plaatsvinden, mits de maatregelen op advies van het RIVM worden gevolgd.
De activiteiten zijn dus alleen op afspraak en na opgave vooraf. De inloopactiviteiten zijn niet toegestaan. De Open tafel in Zoetermeer Seghwaert, de Leyens en Meerzicht blijven open. Echter wel besloten en georganiseerd door de sociaal makelaar.

De maaltijdservice gaat uiteraard wel door als gebruikelijk.

Beweegactiviteiten stoppen

De beweegactiviteiten in de wijkcentra worden de komende 2 weken wel stopgezet. Dus helaas is er nu geen ouderengym,  Tai-chi, Zumba, linedance, yoga et cetera.

In Zoetermeer is biljarten beperkt mogelijk, met maximaal 2 personen en na afspraak met de sociaal makelaar. In Waddinxveen kan het biljarten geen doorgang hebben.

Vervoer

Ook heeft het ministerie van VWS aangegeven dat het groepsvervoer naar de dagbestedingslocaties kan blijven plaatsvinden. Dit geldt dus ook voor de Ouderenbus van Palet Welzijn in Zoetermeer, het seniorenvervoer in Waddinxveen.

Vragen?

Mocht u verder nog vragen hebben over het al dan niet doorgaan van een activiteit, bel dan naar de sociaal makelaar of activiteiten coördinator via ons algemene nummer 0800 935 945 6.