Orde en overzicht met de administratieve ondersteuning voor ouderen

2 sep 2020

Orde en overzicht met de administratieve ondersteuning voor ouderen

Soms ondervinden ouderen die nog zelfstandig wonen problemen met het op orde houden van hun administratie. Bijvoorbeeld doordat ze alleen zijn komen te staan, een beperking hebben, ‘ambtelijke’ taal niet goed begrijpen, niet weten wat de mogelijkheden zijn met regelingen en/of moeite hebben met de computer. In dit soort gevallen, én als er ook geen hulp van familie of vrienden ingeroepen kan worden, biedt onze administratieve ondersteuning uitkomst.

Vaker dan gedacht komt het voor dat de brieven en mails zich letterlijk opstapelen en de administratie steeds chaotischer en onbegrijpelijker wordt. Zeker in het digitale tijdperk waarin we leven en waar veel ouderen moeite mee hebben. Hierdoor kunnen zij veel stress ervaren,  onnodig veel zorgen hebben en uiteindelijk zelfs in (financiële) problemen komen.

Grip op uw administratie

De Administratieve dienstverlening ouderen (Ado) van Palet Welzijn helpt om orde en overzicht te krijgen en ervoor te zorgen dat u weer grip krijgt en houdt op uw financiën. Zo helpen onze administratief ondersteuners onder andere met:

Post ordenen
Nota’s declareren, incasso’s controleren
Aanvragen van toeslagen, wijzen op regelingen of voorzieningen
Brieven en formulieren verduidelijken
Begeleiden bij het verwerken van rekeningen
Contact met instanties
Wijzigen van verzekeringen, opzeggen abonnementen
Spullen uitzoeken voor de belasting

Dit gebeurt altijd samen met de cliënt, zodat hij of zij zelf de regie behoudt.

Geen kosten, intake via cliëntondersteuner of ouderenadviseur

Er zijn  geen kosten verbonden aan de Administratieve dienstverlening ouderen van Palet Welzijn, die overigens niet bedoeld is voor schuldenproblematiek. De cliëntgegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. Vooraf is een intake met één van onze cliëntondersteuners/ouderenadviseurs nodig. Samen met de cliëntondersteuner wordt gekeken of administratieve ondersteuning een oplossing kan bieden voor de situatie bij de cliënt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de cliëntondersteuner in uw wijk in Zoetermeer of de ouderenadviseur in Waddinxveen.

U kunt ook altijd contact opnemen met Palet Welzijn, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur op het telefoonnummer: 0800 9359456 (gratis).