Waddinxveen: 4 colleges over Rechten vanaf 19 mrt

14 mrt 2018

Waddinxveen: 4 colleges over Rechten vanaf 19 mrt

Persoonlijke groei is niet afhankelijk van leeftijd

Sinds 2014 organiseert Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan colleges voor senioren, gegeven door enthousiaste student-docenten. Vanaf maandag 19 maart worden in het Anne Frank Centrum 4 colleges gegeven door een student Rechten.

Hoe werkt het?

Vier weken lang komt een student-docent één keer  per week een uur vertellen over zijn of haar vakgebied. De colleges zijn interactief. Dit houdt in dat u van harte wordt uitgenodigd om mee te denken en te praten over het desbetreffende onderwerp. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond en leeftijd!

De volgende onderwerpen komen onder andere aan de orde:

  1. De rijdende rechter. De rijdende rechter is een bekend programma waarin veel voorkomende zaken tussen burgers aan bod komen. Tijdens dit college zal ik dan ook ingaan op veel voorkomende zaken. Het zal namelijk gaan over het recht van overpad en erfdienstbaarheid. Daarbij zal ik ingaan op de voordelen van deze rechten, hoe de rechten ontstaan en hoe deze rechten eindigen.
  2. De persoon van de rechter. Tijdens dit college zal er worden ingegaan op cruciale eigenschappen die de rechter moet bezitten en waarom deze eigenschappen van belang zijn voor het goed functioneren van onze rechtsstaat.
  3. Barmhartigheid in het burgerlijk recht. Dit college zal ingaan op de definitie van barmhartigheid, of we barmhartigheid zien in onze samenleving en of barmhartigheid terug te zien is in het burgerlijk wetboek. Daarbij zal er worden stilgestaan bij de grondprincipes van barmhartigheid die in beginsel botsen met de basis principes van het burgerlijk recht.
  4. “Tour de” Wet. Het laatste college zal in het teken staan van de route van de Nederlandse wetgevingsprocedure. Welk orgaan doet een wetsvoorstel? Welk orgaan controleert? Wat gebeurt er als een wet in de praktijk niet werkt? En hoe kunnen burgers inspraak hebben in de Nederlandse wetgeving? Het college zal dus de cirkel uitleggen van het wetsvoorstel tot de praktijk.

Data van de colleges:

19 maart, 26 maart, 9 en 16 april 2018

Tijd en locatie:

Van 10.00 – 11.00 uur in het Anne Frankcentrum, Jan van Bijnenpad 1 Waddinxveen

Kosten:

€ 20,- voor in totaal 4 bijeenkomsten

Aanmelden en meer informatie:

Coördinator M. Postma tel: 088-0234247 / m.postma@paletwelzijn.nl