Zoetermeer: Sociaal makelaar en welzijn op recept in de wijk

7 jul 2017

Zoetermeer: Sociaal makelaar en welzijn op recept in de wijk

In veel gemeentes werken welzijnsorganisaties met sociaal makelaars. In Zoetermeer worden de coördinatoren activiteiten van Palet Welzijn nu ook sociaal makelaar. Het is echter niet alleen een nieuwe naam, maar ook een nieuwe manier van werken.

Sociaal makelaar
In de wijk organiseren zij activiteiten voor senioren, samen met bewoners of andere organisaties. Zij kunnen vraag en aanbod bij elkaar brengen omdat de sociaal makelaars goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de wijk. Zij zullen zich dan ook meer richten op het verbinden van organisaties dan het zelf organiseren en aanbieden van activiteiten.

Welzijn op recept
Samen met de huisartsen en andere zorgverleners van SGZ starten de sociaal makelaars met “welzijn op recept” in Zoetermeer. Dit heeft landelijk al heel veel goede resultaten opgeleverd.

Iedereen kan te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen zoals relatieproblemen, een zieke partner, overlijden van een dierbare of eenzaamheid. Men kan daardoor uit evenwicht raken. Veel mensen kiezen liever niet voor een medicijn of psycholoog , maar willen graag op eigen kracht weer een positieve wending aan het leven geven.
Voor het Welzijn op recept richten de Sociaal Makelaars zich niet alleen op senioren, maar zijn zij er voor alle volwassenen.