Voorlichtingsavond Niet aangeboren Hersenletsel (NAH)

20 jan 2016

Voorlichtingsavond Niet aangeboren Hersenletsel (NAH)

Wat is NAH en welke vormen zijn er? Wat zijn de symptomen? Wat zijn de oorzaken? Hoe het is om NAH te hebben? Hoe ga je hiermee om?
Wanneer schakel je professionele hulp in? Welke mogelijkheden van ondersteuning/hulp zijn er? Wat kunnen mensen in de omgeving doen en hoe kunnen zij helpen?

Datum: Dinsdag 9 februari 2016
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur
Locatie: De Veste, Ridder van Catsweg 300. 2804 RS Gouda

Sprekers
Een ervaringsdeskundige van NAH Zuid Holland
Mw. drs. A. van der Werff , werkzaam bij NAH Zuid Holland

Na de pauze is er gelegenheid tot vragen stellen en discussie

Vrij toegang
Alle belangstellenden welkom
Meer informatie: preventie.gouda@rivierduinen.nl of 0182 563600

Georganiseerd door het Samenwerkingsverband GGZ Voorlichting in regio Midden Holland
Brijder Preventie (verslaving), GGZ Rivierduinen, locatie Gouda, GGZ Rivierduinen, Kinderen en Jeugd, Kwintes beschermd & begeleid wonen, MEE Midden-Holland, Palet Welzijn, Transitus (Eleos)