Workshop voor mantelzorgers “Zeg het met poëzie”

15 jan 2015

Workshop voor mantelzorgers “Zeg het met poëzie”

Vrijdag 30 januari zal Albert Dorrestein, beeldend kunstenaar en dichter, samen met u gaan dichten. Deelnemers aan de workshop ontvangen behalve een mapje met werkmateriaal ook een speciaal voor hen geschreven gedicht dat in het teken staat van hun rol als mantelzorger.

Aanvang: 10.00 uur tot 12.00 uur. De workshop wordt gehouden in het
Locatie: Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen.

Graag opgeven vóór 30 januari bij Lianne.
Dit kan persoonlijk via l.engelen@paletwelzijn.nl of 088 0234 226
maar ook via info@paletwelzijn.nl

Als mantelzorger kunt u niet om het gebruik van taal heen. Taal is een mooi middel om te gebruiken bij het weergeven van ervaringen en emoties. Bij gedichten kunt u dat ook nog eens heel beknopt doen, al of niet in combinatie met rijm. Aan de hand van voorbeelden wordt getoond hoe u met simpele middelen zelf een persoonlijk gedicht kunt maken. Ieder van u is in staat om dat op zijn eigen manier te doen. In de workshop gaat u onder begeleiding daarmee aan de slag, waarbij u zelf kunt kiezen voor bestaande dichtvormen, zoals haiku of een elfje, of voor een vrije versvorm waarbij u geen rijm toepast. Aan het einde van de workshop heeft elke deelnemer minimaal één eigen gedicht geschreven.

Indien u nog gebruik wilt maken van het stamppottenbuffet dan kan dat.
Hiervoor dient u zich aan te melden bij M.Postma: 088-0234247 tot en met 26 januari. De kosten hiervan bedragen € 6,50.
Het buffet vindt uiteraard plaats in het Anne-Frankcentrum.