Start nieuwe cursus “Plezier in bewegen”

19 dec 2014

Start nieuwe cursus “Plezier in bewegen”

Op maandagmiddag 5 januari start Palet Welzijn in het wijkgebouw van de Victorwijk, Zonnig Zuid, een nieuwe groep NIA – “Plezier in bewegen” van 15.00 – 16.00 uur
Elementen van verschillende sporten worden hierin verwerkt

Deze cursus wordt door veel mensen geprezen om de rustige wijze waarop het gegeven wordt. Door de afwisselingen wordt een goede spierconditie opgebouwd.
De cursus wordt gegeven door een bevoegd docent.

Het is bedoeld voor senioren en kost € 10 per maand.

Ook bij het wijkgebouw van speeltuinvereniging “de Overkant” aan de Kromme Esse is het mogelijk om aan te sluiten bij de groep die afgelopen najaar is gestart.
Deze groep beweegt op maandagmiddag van 13.00 -14.00 uur

U kunt gratis en vrijblijvend een proefles meedoen.
Voor meer informatie belt u met Maja Postma T 088- 0234247