Nieuw! Informatiepunt mantelzorg in de bibliotheek

18 dec 2014

Nieuw! Informatiepunt mantelzorg in de bibliotheek

Vanaf 5 januari 2015 is er één centraal inloop informatiepunt voor mantelzorgers in Zoetermeer. Hiermee komen de inlooppunten in de wijk te vervallen

Eén van de coördinatoren mantelzorg zal wekelijks op maandag van 15.00 tot 16.00 uur aanwezig zijn op het inloop informatiepunt in de hoofdbibliotheek, Stadhuisplein 2 te Zoetermeer

Onze coördinatoren zijn uiteraard op werkdagen telefonisch bereikbaar voor uw vragen of voor een afspraak op een ander tijdstip.

Wicorel Koning T 088 0234 223 @ w.koning@paletwelzijn.nl
Ank Stout T 088 0234 224 @ a.stout@paletwelzijn.nl

Wanneer je langdurige en/of intensief voor bijv. een zieke partner, gehandicapte kind, hulpbehoevende ouder(s), vriend(in)of buur zorgt, dan ben je mantelzorger.

Voor meer informatie en activiteiten voor mantelzorgers kunt u kijken op www.mantelzorgcentraal.nl en speciaal voor jongeren www.2becool.nl

Mantelzorgers uit Zoetermeer kunnen bij ZoSamen (www.Zosamen.nl) terecht voor alle vormen van mantelzorgondersteuning, zoals respijtzorg, individuele ondersteuning, netwerkcoaching, lotgenotencontact, themabijeenkomsten.

Onze mantelzorgcoördinatoren zijn vanuit Palet Welzijn verbonden aan ZoSamen en het expertisecentrum mantelzorgcentraal.nl