Mantelzorgcafé: Kennismaken met Yoga

4 nov 2014

Mantelzorgcafé: Kennismaken met Yoga

Mensen die langdurig zorgen voor een partner, ouder, kind vriend of goede buur, hebben vaak weinig gelegenheid om stil te staan bij hun eigen gezondheid. In dit mantelzorgcafé willen we u kennis laten maken met Hatha-Yoga. Dit is een vorm van Yoga waarbij de nadruk ligt op lichamelijke houdingen. Door deze Yoga is men in staat om beter in balans te blijven en kan men leren om gemakkelijker te ontspannen. Het is voor iedereen mogelijk om aan deze middag deel te nemen.

U bent van harte welkom op woensdag 12 november van 13.30 tot 15.00 uur
Activiteitencentrum ‘De Rotonde’, Zuidhoef 138 in Gouda.
Makkelijk zittende kleding wordt aangeraden.

Zoals gebruikelijk is er gelegenheid om andere mantelzorgers te ontmoeten en te spreken.
Ook zijn de coördinatoren mantelzorg van Palet Welzijn aanwezig aan wie u vragen kunt stellen.

Er zijn geen kosten aan verbonden.
Graag vooraf aanmelden bij Anne-Marieke 088 0234222 of Danielle 088 0234221 (lokaal tarief).
Mailen mag ook d.schipper@paletwelzijn.nl