Bridgen weer gestart in Seghwaert

15 aug 2014

Bridgen weer gestart in Seghwaert

Dinsdag 26 augustus van 19.30 tot 22.30 uur in recreatiezaal Petuniatuin, Petuniatuin 7a.

Er wordt gespeeld in 2 lijnen.
De voordelen van deze gezelligheidsvereniging:
· Een jaarcontributie van slechts 32,50 euro. 
· Houders van de Zoetermeerpas kunnen de contributie voldoen met een coupon uit hun pas.
· De vereniging doet haar uiterste best seniorleden, die in de avonduren liever niet alleen over straat gaan, op te halen en thuis te brengen.

Geen enkele reden dus om niet te gaan bridgen.
 
Voor nadere informatie: Els Haremaker 079 342 251 6 of elsharemaker@ziggo.nl
Otto Knoppers 06 51 81 56 06 of o.knoppers@planet.nl
 
Ook kunt u zich voor informatie en aanmeldingen wenden tot Christa Tas 088 0 234 244 c.tas@paletwelzijn.nl of 0800 9 359 456